Er zijn diverse redenen aan te geven waarom het belangrijk is dat een huisdier geïdentificeerd kan worden. Eén van de belangrijkste daarvan is dat wanneer een huisdier wegloopt en gevonden wordt de eigenaar opgespoord kan worden en het huisdier kan worden teruggebracht. Alle instanties die te maken hebben met gevonden dieren (dierenambulance, asiels en dierenartsen) hebben een chip-reader waarmee het chipnummer kan worden afgelezen.
 
Wat is chippen?
 
De chip of transponder is een klein metalen pennetje van ongeveer 14 mm dat lijkt op een rijstekorrel. De chip wordt met een injectienaald onder huid in de nek van het dier aangebracht door de dierenarts. De chip bevat een uniek nummer wat met een speciaal afleesapparaat (chip-reader) kan worden afgelezen en dit nummer zal na registratie corresponderen met de gegevens van de eigenaar van het dier.
 


Chip en chippistool
links chippistool, rechts chip in de verpakking

20150929 132720Het is verplicht op pups binnen 7 weken na de geboorte te chippen

20150929 132723 resizedHoe weet ik nou of het nummer op de sticker in het inentingsboekje correspondeert met het nummer van de chip?
 
Wanneer wij een dier chippen zullen we vooraf controleren of het nummer wat op de stickers staan correspondeert met het nummer wat de chip-reader afleest. Het is namelijk wel eens voorgekomen dat de chip een ander nummer heeft dan de bijbehorende sticker.  Wanneer het nummer klopt zal de chip gezet worden en zal ook daarna de chip gecontroleerd worden. We weten zo dus dat het nummer klopt met de sticker, en dat de chip ook op de juiste manier in uw huisdier terecht gekomen is.


Chipreader
chipreader

 

Is chippen verplicht?
 
Voor honden, katten en fretten geldt een identificatieverplichting wanneer zij de grens over gaan. Binnen de EU is daarvoor sinds 2 juli 2011 de chip verplicht. Rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd bij de Raad van Beheer worden als pup in het nest verplicht gechipt. Sinds 1 april 2013 is iedere hondeneigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder andere zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig in honden handelt. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar meestal op te sporen. De verplichting tot het chippen van de pups is de verantwoording van de eigenaar/fokker en geldt alleen voor pups die ná 1 april 2013 geboren zijn.
 
Mijn dier is nu gechipt? En nu?
 
Wanneer uw dier gechipt is zal de dierenarts met u een formulier invullen wat opgestuurd wordt naar de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren. Uw dier met zijn eigen unieke chipnummer zal hiermee geregistreerd worden in een databank. Er zijn verschillende databanken en op www.chipnummer.nl vindt u hiervan een overzicht. Het enige wat u in het vervolg dient te doen is het doorgeven van een eventuele verandering in uw gegevens (verhuizing, ander telefoonnummer) zodat de kans op hereniging met uw huisdier na vermissing zo groot mogelijk blijft.