Wat is een giardia-infectie?

Giardia is een ééncellige parasiet (protozo) die in de dunne darm leeft van zoogdieren waaronder ook de mens. De parasiet hecht zich met behulp van tentakels aan het slijmvlies van de darm waardoor het slijmvlies oppervlakkig beschadigd. Hierdoor verloopt de vertering en opname van voedingsstoffen niet optimaal waardoor diarree ontstaat.

Hoe besmet een hond zich met giardia?

De hond besmet zich door het opnemen van eitjes (cysten) van de parasiet die zich bevinden in de ontlasting van met giardia-besmette dieren. In de darm komen de parasieten uit de ingeslikte eitjes en hechten zich aan de darmwand. Hier produceren zij nieuwe eitjes welke met de ontlasting worden uitgescheiden. Ongeveer 5 tot 16 dagen na opname van de eitjes kunnen de ziekteverschijnselen zich manifesteren, terwijl de uitscheiding van eitjes circa 7 dagen na opname begint die 4 tot 5 weken aanhoudt. Deze eitjes zijn direct besmettelijk voor andere dieren; zij hoeven dus geen ontwikkeling door te maken zoals bij veel andere parasieten. Er zijn ongeveer 10 eitjes nodig om een nieuwe infectie te veroorzaken, en een geïnfecteerde hond scheidt ongeveer 100.000 eitjes per gram ontlasting uit!

Wat zijn de symptomen van een giardia-infectie?

Veel giardia-infecties verlopen zonder dat zij klinische symptomen veroorzaken. Deze dieren worden niet ziek, maar scheiden wel eitjes uit. De meeste klinische problemen zien we bij jonge en verzwakte dieren en wordt gekenmerkt door steeds terugkerende dunne of breiachtige diarree en gewichtsverlies. De eetlust blijft vaak goed en de dieren zijn meestal niet algeheel ziek.

Hoe stellen we diagnose giardia?

De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld en kan bevestigd worden door het aantonen van de parasiet in de ontlasting. Omdat een geïnfecteerde hnod niet continu eitjes uitscheidt, kan dit onderzoek soms vals-negatief zijn.

Wat is de behandeling van giardia?

De behandeling van giardia bij de hond bestaat uit het toedienen van een kuur fenbendazol of metronidazol. Wat zeker zo belangrijk is is een goede reiniging en ontsmetting van de omgeving.