Wat is kennelhoest?

Kennelhoest is een ontsteking van de keel en de luchtpijp met als belangrijkste verschijnsel een droge schraaphoest, die door de eigenaar van een hond vaak wordt omschreven 'alsof de hond een graatje in zijn keel heeft'. Daar wordt ook meestal wat slijm mee opgehoest, gevolgd door kokhalzen. De hond is meestal niet algemeen ziek.
Het hoesten kan in de loop van enkele weken vanzelf over gaan, maar er kunnen ook complicaties optreden zoals bronchitis of longontsteking. Bij erg jonge dieren, oudere dieren of dieren met een verminderde weerstand kan kennelhoest zich al in de beginfase door koorts en door het stoppen met eten en drinken tot een ernstig ziektebeeld ontwikkelen.


Kennelhoest1

Wat is de oorzaak?

De meest voorkomende verwekkers van kennelhoest zijn een para-influenzavirus en Bordetella bronchiseptica-bacterie. Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een hogere infectiedruk (veel honden bij elkaar) verhogen de kans op verspreiding en aanslaan van de infectie. De naam kennelhoest is dan ook ontstaan doordat de ziekte zich vooral laat zien op plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar leven, zoals bijvoorbeeld in een pension het geval is. Ook kan de infectie op straat, op de puppycursus en op het uitlaatveldje van hond tot hond worden doorgegeven. De ziekte wordt verspreid door deeltjes die bij het hoesten worden rond gesproeid en door opgegeven slijm. Een hoestende hond moet dus bij andere honden vandaan gehouden worden om verspreiding te voorkomen. Houd er rekening mee dat besmetting ook via mensenhanden of kleding kan plaats vinden. Ga er altijd van uit dat de infectiekans zeker blijft bestaan zolang de hond hoest.

Kennelhoest4Kennelhoest treedt frequent op in kennels (44% van de gevallen),
maar ook vaak in de eigen omgeving van de hond (36%).

 

 

Wat is de behandeling?

Bij milde hoestklachten zonder algeheel ziek zijn bij volwassen dieren kan kennelhoest met alleen rust en zonodig een kinder-hoestdrankje (Bisolovon-elixer, 4mg/5ml) genezen.
Bij ergere hoestklachten, bij verschijnselen van algemeen ziek zijn, bij jonge of oude dieren is het veiliger de keelontsteking met antibiotica en ontstekingsremmers te behandelen.

Hoe kunnen we kennelhoest voorkomen?

Het is mogelijk om door vaccinatie de hond te beschermen tegen kennelhoest. De vaccinatie werd voorheen voornamelijk geadviseerd wanneer uw hond in een pension moet of in andere situaties terecht komt waarin het infectierisico duidelijk groter is (zoals op de puppycursus), maar tegenwoordig weten we dat ook honden die niet in pension of naar de cursus gaan veel baat hebben bij vaccinatie.
Er bestaat een neusdruppel-enting en een gewone inenting tegen kennelhoest. De neusdruppel enting wordt in de neusgaten toegediend en geeft een snelle en langdurige immuniteit. De gewone inenting geeft na circa 2-3 weken bescherming en werkt meestal minder lang. Op dit moment geven wij alleen de neusenting. Het is recent gebleken dat juist de neusenting een sterke immuniteit geeft tegen kennelhoest zonder dat het neusslijmvlies beschadigd raakt. De slijmvliescellen in de neus produceren binnen 72 uur na vaccinatie IgA-antistoffen die direct de ingeademde Bordetella-bacteriën binden vóórdat zij het slijmvlies stuk kunnen maken. En dat is anders dan bij de 'gewone' inenting waarbij de ingeademde Bordetella-bacteriën wél aan het neusslijmvlies hechten en daar schade veroorzaken vóórdat de IgG-antistoffen uit het bloed ze onschadelijk maken. De infectie wordt hierbij weliswaar geperkt, maar niet geheel voorkomen.