Wat is hypothyreoïdie?

Hypothyreoïdie is de aandoening waarbij de schildklier onvoldoende schildklierhormoon thyroxine (T4) produceert. Thyroxine is een belangrijk hormoon wat er voor zorgt dat allerlei stofwisselingsprocessen in het lichaam op de juiste manier verlopen. Wanneer er onvoldoende thyroxine geproduceerd wordt, zal dit leiden tot een trage stofwisseling met allerlei gevolgen.

Wat zijn de symptomen van hypothyreoïdie?

Dieren die aan hypothyreoïdie lijden kunnen de volgende symptomen hebben:

  • worden dik ondanks normale eetlust
  • zijn traag
  • zijn sloom
  • slapen veel
  • kunnen slome, wat droevige gelaatsuitdrukking hebben (afhangen bovenoogleden en vochtophoping onder huid), de zogenaamde 'sad face'
  • kunnen niet-jeukende kale plekken krijgen op de flanken
  • hebben een trage en zwakke hartslag

Hypothyreodie4De zogenaamde 'sad face'

Hypothyreoidiehond1Kale, niet-jeukende plekken op de flanken

Hypothyreodie2
En op de staart

 

Wat zijn de oorzaken van hypothyreoïdie?

In een gezonde hond produceert de hypofyse in de hersenen het hormoon TSH (thyreoid stimulerend hormoon) wat de schildklier aanstuurt tot de productie van thyroxine. Wanneer bij een gezonde hond de hoeveelheid thyroxine in het bloed te laag wordt, dan zal de hypofyse meer TSH maken om zo het te kort aan te vullen. Bij een te hoge hoeveelheid thyroxine werkt dit systeem juist andersom.

In 95% van de gevallen van hypothyreoïdie ligt het probleem primair in de schildklier: de schildklier maakt te weinig thyroxine terwijl het TSH juist hoog is in het bloed. Deze vorm zien we vaker bij honden van grote rassen die meestal ouder dan 2 jaar zijn. Zeer zelden is deze vorm aangeboren.

In 5% van de gevallen is de schildklier normaal  maar wordt er vanuit de hersenen onvoldoende TSH geproduceerd, of, zoals bij de ziekte van Cushing, wordt er te veel cortisol gemaakt hetgeen kan leiden tot een verminderde productie van thyroxine.

Hoe stellen we de diagnose?

Door middel van bloedonderzoek kunnen we hoeveelheid thyorxine (T4) in het bloed meten. Bij een te lage hoeveelheid thyroxine in het bloed is het zeer zinvol om ook te onderzoeken of de ziekte van Cushing niet in het spel is. Bij mensen met hypothyreodie is het zinvol om te weten hoe hoog het TSH in het bloed is om het onderscheid te maken tussen primaire en secundaire hypothyreodie. Bij honden gebeurt dat meestal niet, enerzijds omdat er geen goede specifieke testen zijn voor TSH voor de hond, en anderzijds omdat de hond met hypothreodie alleen met extra schildklierhormoon in tabletvorm behandeld kan worden.

Hypothyreoidiehond1a
Bloeduitslag met te lage T4-concentratie (6 nmol/l, referentie tussen 14 en 52 nmol/L)

 

Wat is de therapie voor hypothyreoïdie?

Honden met hypothyreoïdie worden dagelijks behandeld met L-thyroxine, een synthetisch schildklierhormoon in tabletvorm. We starten met een begindosering op basis van het gewicht van de hond. Na ongeveer twee maanden is het raadzaam om het thyroxine gehalte van het bloed te controleren en zonodig de dosering aan te passen.

Wat is de prognose voor de toekomst?

Dieren met primaire hypothyreoïdie die de juiste dosering L-thyroxine krijgen kunnen volledig klachtenvrij door het leven gaan en hebben eenzelfde levensverwachting als honden zonder traag werkende schildklier. Bij dieren met secundaire hypothyreodie is de prognose afhankelijk van het onderliggende lijden.