Bij het wisselen treden regelmatig problemen op. Een veel voorkomend probleem is het te lang aanwezig blijven het het melkgebit; meestal gaat het om persisterende melkhoektanden. Normaal wisselen deze hoektanden in de 5e -7e levensmaand; in het geval van persisterende hoektanden bljiven zij aanwezig wannneer de permanente hoektanden al doorgekomen zijn.

 

Dubbelhoektand1Persisterende melktand (witte pijl) en permanente hoektand (open pijl)

20150519 093023
Meerdere dubbele hoektanden

Bij welke rassen komt dit voor?

Persisterende hoektanden zijn we bij alle rassen, maar voor al bij de kleine rassen zoals chihuahua's, maltezers en shih tzu's.

Wat is de oorzaak van persisterende hoektanden?

Wanneer de bijvende hoektand uitgroeit zal deze tegen de wortel van de melktand aandrukken waardoor deze wortel oplost. Door het oplossen van de wortel komt de melktand losser in de kaak te zitten en zal uitvallen. Wanneer de blijvende tand net langs de wortel schampt zal de wortel niet goed oplossen en kan de melktand blijven zitten. Doordat de blijvende tand nu niet de ruimte heeft om op de juiste plaats uit te groeien zal een afwijkende stand van deze permanente hoektand kunnen ontstaan.


Dubbelehoektand2-2Getrokken persisterende hoektand waarbij duidelijk te zien is
dat de wortel niet is opgelost. Ook valt op hoe groot de wortel eigenlijk
is ten opzichte van de kroon (het zichtbare deel)

 

Wat zijn de gevolgen van persisterende hoektanden?

Door de afwijkende plaats en de afwijkende groeirichting kunnen er problemen ontstaan met het sluiten van de bek. Hoektanden van de onderkaak kunnen bijvoorbeeld in de bovenkaak prikken of tegen andere tanden aankomen.

Wat is de behandeling van persisterende hoektanden?

De melkhoektand zal getrokken moeten worden om de permanente tand alle ruimte te geven. De algemene stelregel is dat wanneer de permanente tand doorkomt moet de melktand weg zijn. Het is daarom van groot belang het wisselen goed in de gaten te houden zodat er tijdig ingegrepen kan worden indien nodig. Dit is één van de redenen waarom wij bij pups uitgebreid aandacht besteden aan de ontwikkeling van het gebit in het eerste levensjaar. Het trekken van de melktand gebeurt uiteraard onder sedatie waarbij het belangrijk is ook de wortel in zijn geheel te verwijderen.

Dubbelehoektand3De melktand wordt onder verdoving verwijderd.

Dubbelehoektand5
De plaats waar de melktand heeft gezeten (pijl)

 

Wat gebeurt er wanneer men te laat ontdekt dat er persisterende tanden aanwezig zijn?

Wanneer de permanente tand geen ruimte heeft om goed uit te groeien zal een afwijkende stand ontstaan. Het kan dan soms nodig zijn om deze stand te corrigeren. Soms volstaat het buiten op een speciale bal (die de tanden naar buiten drukt), soms is een echte beugel noodzakelijk.

bron: o.a. www.dierengebit.nl