De schildklier is een orgaan aan weerszijden van de luchtpijp in de hals welke het schildklierhormoon thyroxine (T4) maakt. Dit hormoon regelt vele processen van de stofwisseling en vooral de snelheid waarmee dat gebeurt. In een gezonde hond produceert de hypofyse in de hersenen het hormoon TSH (thyreoid stimulerend hormoon) wat de schildklier aanstuurt tot de productie van thyroxine. Wanneer bij een gezonde hond de hoeveelheid thyroxine in het bloed te laag wordt zal de hypofyse meer TSH maken om zo het te kort aan te vullen. Bij een te hoge hoeveelheid thyroxine werkt dit systeem juist andersom.

Wanneer dit systeem niet goed werkt kan er een situatie onstaan waarbij er te veel thyroxine wordt geproduceerd door de schildklier (hyperthyreoïdie) of te weinig (hypothyreoïdie). Bij de hond is de hyperthyreoïdie velen malen zeldzamer is dan de hypothyreoïdie. Dit in tegenstelling tot bij de kat waarbij de hyperthyreoïdie juist vele malen vaker voorkomt dan de hypothyreoïdie.

 

Lees meer...

 

Hyperthyreoïdie bij de hond

Hypothyreoïdie bij de hond