Wat is elleboogdysplasie (ED)?

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor aandoeningen van het ellebooggewricht. De naam doet vermoeden dat er een overeenkomst is met heupdysplasie, maar in werkelijkheid ligt het iets genuanceerder.

Wat is de normale anatomie van de elleboog?

Het ellebooggewricht is het gewricht wat de beweeglijke verbinding is tussen de bovenarm en de onderarm. De bovenarm bestaat uit één bot, het opperarmbeen of humerus en de onderarm bestaat uit twee botten, het spaakbeen (radius) en de ellepijp (ulna). Het ellebooggewricht kan scharnieren (buigen en strekken), maar ook kan de onderarm draaien (pro- en supineren) wat overigens bij de mens veel verder ontwikkeld is dan bij de hond. Op het gewrichtsvlak van de ellepijp bevinden zich twee benige punten die regelmatig problemen geven bij de hond (het processus anconeus en het processus coronoideus).

We zullen de vier verschillende aandoeningen van de elleboog die allen onder de noemer 'elleboogdysplasie' vallen afzonderlijk bespreken. Wat deze aandoeningen gemeen hebben is dat zij, zeker wanneer zij niet snel ontdekt worden en behandeld, kunnen leiden tot een 'versleten' elleboog, oftewel een elleboog met artrose.

1. Los processus coronoideus (LPC)

Wanneer een deel of het gehele processus coronoideus los komt te liggen zal dit losse stukje pijn veroorzaken in het gewricht. Ook zal de mechanische irritatie door het stukje tot beschadigingen leiden met als gevolg slijtage (artrose).

Lees meer over LPC........

2. Los processus anconeus (LPA)

Wanneer een deel of het gehele processus anconeus los raakt zal dit net als bij het LPC pijn, irritatie en uiteindelijk slijtage van de elleboog opleveren. Het LPA komen we vaak al bij jonge honden (soms al onder de 5 maanden leeftijd) tegen als gevolg van een ontwikkelingsstoornis tijdens de groei.

Lees meer over LPA........

3. Osteochondrose dissecans (OCD)

Wanneer een stukje kraakbeen los laat van het binnenglijvlak van het opperarmbeen zal dit locaal irritatie geven met uiteindelijk ook hier artrose en een versleten gewricht als gevolg.

Lees meer over OCD.......

4. Incongruentie van de elleboog

Incongruentie is een moeilijk wordt voor 'een niet goed passende elleboog'.  Het uitgroeien van het spaakbeen en de ellepijp gaat niet goed door een scala aan oorzaken. Het gevolg is vaak een duidelijk verschil in lengte tussen ellepijp en spaakbeen met ernstige consequenties voor het funktioneren van de elleboog, het geeft pijn en uiteindelijk artrose.


Lees meer over incongruentie.....