Wat is een incongruente elleboog?

Incongruentie van de elleboog betekent dat de verschillende onderdelen van de elleboog (het opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen) niet goed in elkaar passen waardoor kreupelheid aan één van de voorpoten kan ontstaan

Hoe ontstaat incongruentie van de elleboog?

'Het niet goed passen' van de elleboog ontstaat doordat de ellepijp en het spaakbeen niet gelijk groeien wat een te kort spaakbeen of een te korte ellepijp oplevert:

Het te korte spaakbeen kan ontstaan door beschadiging van de groeischijven van dit bot. Bij de berner sennenhond is het bekend als erfelijke afwijking, terwijl bij herders en retrievers een erfelijke achtergrond wordt vermoed.

De te korte ellepijp kan ook ontstaan door beschadiging van de groeischijf. Wanneer de groeischijf beschadigd wordt door bijvoorbeeld trauma, zal deze stoppen met groeien. De ellepijp is hier gevoeliger voor dan het spaakbeen omdat de ellepijp slechts één groeischijf heeft. Erfelijke vormen van een te korte ellepijp zien we bij kortpotige rassen zoals bassets en bulldoggen. Deze rassen passen zich overigens goed aan aan hun 'afwijking' en hebben zelden echte problemen.

Wat zijn de symptomen van een incongruente elleboog?

Klachten kunnen zijn:

  • wisselende kreupelheid aan één van de voorpoten
  • jonge dieren; vaak al rond de 5e-6e levensmaand
  • dik ellebooggewricht door vochtophoping
  • pijnlijk ellebooggewricht bij buigen en strekken
  • met name het overstrekken van de elleboog is pijnlijk
     

Wat zijn de gevolgen van een incongruente elleboog?

De incongruentie zal op de langere termijn artrose opleveren. Daarnaast zal bij een te kort spaakbeen de ellepijp meer dan normaal belast worden waardoor de kans op een los processus coronoideus (LPC) toeneemt, terwijl bij een te korte ellepijp er meer druk zal staan op het processus anconeus waardoor deze kan afbreken (LPA).

Zijn er bepaalde rassen waar de incongruente elleboog vaker voorkomt?

Bij berner sennenhonden, herders en retrievers wordt incongrentie van de elleboog vaker gezien en dan vooral veroorzaakt door een relatief te kort spaakbeen, terwijl incongruentie door een relatief te korte ellepijp vaker gezien wordt bij kortpotige rassen zoals bulldoggen en bassets.

Hoe stelt de dierenarts de diagnose?

Op basis van de klinische symptomen, de leeftijd en het ras kan de dierenarts een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen die bevestigd zal worden middels röntgendiagnostiek.

Wat is de behandeling van een incongruente elleboog?

De behandeling bestaat uit het doorzagen van de ellepijp. Hierdoor zal de glijvlakte van het gewricht hersteld worden en daarmee de congruentie. Naast het alleen doorzagen van de ellepijp is het ook mogelijk het gewricht met pinnen en schroeven te stabiliseren. Dit zijn specialistische ingrepen welke doorgaans in een tweede lijns-kliniek uitgevoerd zullen worden.