Wat is kerato conjunctivitis sicca (KCS)?

Kerato-Conjunctivitis Sicca is een ontsteking van het hoornvlies (keratitis) en het bindvlies (conjunctivitis) van het oog waarbij de traanklieren onvoldoende of zelfs helemaal geen traanvocht produceren. Het oog wordt hierdoor 'droog' (sicca) en de uitdroging van het hoornvlies en de bindvliezen geeft vuil en bacteriën de kans om daar een ontsteking te veroorzaken.

Wat zijn de oorzaken van KCS?

In 90% van de gevallen wordt KCS veroorzaakt door een auto-immune reactie tegen de traanpoducerende klieren. Een auto-immune reactie is een reactie van het lichaam tegen eigen cellen; in het geval van KCS leidt deze reactie tot beschadiging van de traanklieren met een vermindere traanproductie tot gevolg.

Andere oorzaken voor de beschadiging van de traanklieren zijn ontstekingen en tumoren van het traanapparaat en beschadiging ten gevolge van een ongeluk (trauma).

Bij welke rassen komt KCS voor?

In principe kan KCS bij alle rassen voorkomen, maar er zijn rassen die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van de ziekte. Voorbeelden zijn de teckel, de cavalier King Charles spaniel en de west highland white terrier.

Wat zijn de symptomen van KCS?

De symptomen die bij KCS gezien kunnen worden zijn:

 • slijmerige / pussige ooguitvloeiing
 • rode geïrriteerde ogen
 • gezwollen oogleden
 • pijnlijke ogen
 • grijsblauwe waas op het oog (vochtophoping in hoornvlies)
 • duidelijke traanstreep
 • neusuitvloeiing
 • blindheid

 

img 0589

 

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de klinische klachten wordt over het algemeen de waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld die door het uitvoeren van een Schirmer Tear Test bevestigd wordt. De Schirmer tear Test is een test die de traanproduktie meet. Er wordt een strookje filtreerpapier achter het ooglid geplaatst waarmee de hoeveelheid traanvocht die in één minuut geproduceerd wordt wordt gemeten. Voor de hond is de referentie na één minuut 13-23 mm, voor de kat 10-20 mm. Wanneer er na één minuut minder dan 9 mm traanvocht wordt geproduceerd spreken we van KCS.


SchirmerTeartest

 

Wat is de behandeling van KCS?

De behandeling van KCS is er op gericht om het oog zo vochtig mogelijk te maken en te houden. Dan doen we door enerzijds de traanproduktie te stimuleren en anderzijds met kunsttranen een kunstmatige traanfilm op het oog aan te brengen. Daarnaast zal de bijkomende infectie bestreden moeten worden.

 • Stimuleren van de traanproduktie met ciclosporine A-oogzalf (Optimmune Canis®, 2x daags in het oog) en pilocaprine (Pilodrops®, 2x daags op de tong). Ciclosporines hebben tevens een positieve werking op het immuunapparaat en ze remmen de ontstekingsreactie in het oog.
 • Het vochtig houden van het oog met kunsttranen zorgen voor een kunstmatige traanfilm die de funktie overneemt van de normale traanfilm. Het gebruik van kunsttranen is in de regel levenslang.
 • Bestrijden van eventuele infectie van het oog door toediening van antibiocumhoudende oogzalf zoals Cavasan® (4x daags) of Fucithalmic® (2x daags). De cavasan-oogzalf bevat naast het antibioticum chloramfenicol ook vitamine A.

 

Hoe is de prognose van KCS?

Wanneer de ziekte snel onderkend en adequaat behandeld wordt is de prognose redelijk goed. We adviseren wel om de Optimmune Canis® oogzalf en de kunsttranen levenslang te gebruiken. Ook is het verstandig om het oog regelmatig te laten controleren op effect van de behandeling en op de aanwezigheid van oogontstekingen.