Wat is een klaplong?

Een klaplong of pneumothorax is de toestand waarbij er in de borstholte, buiten de longen, vrije lucht aanwezig is. Deze lucht drukt op de longen waardoor deze samenvallen en zich niet goed meer kunnen ontplooien. Het volume van de longen neemt af en er kan onvoldoende luchtuitwisseling plaatsvinden waardoor de dieren benauwd worden. In ernstige gevallen kunnen honden zelfs overlijden.

Wat zijn de symptomen van een klaplong?

Afhankelijk van de ernst van de klaplong zullen de symptomen variëren van een nagenoeg normale ademhaling tot een hond die extreem benauwd is, met de bek open ademt, een blauwe tong heeft en ernstig naknijpt met de ademhaling. Soms komen dieren zelfs al in shock binnen.

 

thoraxhond
normaal ontplooide longen

thorax diba
samengevallen longen
ten gevolge van een pneumothorax

 

Hoe ontstaat een klaplong?

De borstholte is een gesloten geheel waarbij het borstvlies (de binnenbekleding van de borstholte) over het volledige oppervlak contact maakt met het longvlies wat de longen omhult. De longen hebben zich zo ontplooid dat zij de borstholte volledig opvullen en als een soort maximaal opgeblazen ballon tegen het borstvlies 'geplakt' zitten. Normaliter zit er tussen het borst- en longvlies geen lucht. Wanneer hier wel lucht aanwezig is spreken we van een klaplong of pneumothorax (pneumo = lucht, thorax = borstholte). Lucht kan op drie manieren in de borstholte terecht komen:

  • van buitenaf ten gevolge van doorboring van het borstvlies
  • van binnenuit ten gevolge van doorboring van het longvlies
  • combinatie van beide

Wat is de oorzaak van een klaplong?

Meestal is trauma de oorzaak van de klaplong. Bij een ongeval kan het borstvlies en/of het longvlies doorboord zijn door bijvoorbeeld een gebroken rib of een tak waardoor de klaplong ontstaat.

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de symptomen en het bijbehorende verhaal van trauma kunnen we de waarschijnlijkheidsdiagnose stellen en is het erg verstandig om met een röntgenfoto de diagnose te bewijzen of te ontkrachten.

Hoe is de behandeling van een klaplong?

Afhankelijk van de ernst van de symptomen en de toestand van de hond is een klaplong een spoedpatiënt. Een kleine pneumothorax met weinig klachten zal met rust genezen. Een uitgebreide pneumothorax met ernstige benauwdheid zal operatief behandeld moeten worden. Hierbij wordt een drain (slangetje) in de borstholte gebracht waardoor het overtollige lucht (en vaak vocht) kan worden afgevoerd. De drain blijft meestal enkele dagen zitten en in deze periode zullen röntgenfoto's gemaakt worden om te controleren of de longen zich weer volledig hebben ontplooid.

Hoe is de prognose?

Bij een adequate behandeling is de prognose goed. Dit is uiteraard wel afhankelijk van eventueel ander letsel wat bij het ongeluk ontstaan zou kunnen zijn.