Wanneer spreken we over nierproblemen?

Wanneer de werking van de nieren over langere periode geleidelijk afneemt noemt men dit chronische nierinsuffiëntie. Taken zoals filteren van afvalstoffen uit het bloed, het concentreren van de urine en de aanmaak van het hormoon erytropoïetine worden niet meer volledig uitgevoerd. De afname van de nierfunctie voltrekt zich vaak langzaam en meestal onopgemerkt.

Wat zijn de oorzaken van chronische nierinsufficiëntie?

Nieren kunnen heel lang een verminderde nierfunctie compenseren. Pas wanneer meer dan 75% van de nierfunctie verloren is gegaan, tonen honden de kenmerkende verschijnselen van deze aandoening. Meestal kan dan niet meer worden vastgesteld wat de ziekte uiteindelijk heeft veroorzaakt. Enkele oorzaken van chronische nierinsufficientie zijn leeftijdsgebonden veranderingsprocessen (de 'normale' ouderdom), bacteriële of virale infecties, hoge bloeddruk, immunologische oorzaken, tumoren, gifstoffen (bv eten van giftige planten) en aangeboren erfelijke nierafwijkingen.

Nierinsufficiëntie treft met name oudere honden. Er zijn echter ook erfelijke vormen die zich bij jonge honden al voordoen. Het risico neemt met de leeftijd toe. In het eindstadium is de nier verhard en klein geworden; deze nieren noemen we ook wel 'schrompelnieren' .

Wat zijn de kenmerken die kunnen duiden op nierproblemen?

  • De hond kan meer gaan drinken en plassen ten gevolge van vochtverlies via de nieren.
  • De hond kan vermageren doordat er minder eetlust aanwezig is.
  • De hond kan uit de bek gaan stinken doordat afvalstoffen via het speeksel uitgescheiden kunnen worden.
  • De hond kan gaan overgeven en/of diarree krijgen doordat het zichzelf aan het vergiftigen is. Normaal worden deze giftige stoffen door de nieren uitgescheiden.
  • De hond kan uitgedroogd raken, ondanks dat hij of zij veel drinkt.
  • De hond kan door uitdroging en vergiftiging van het bloed lusteloos en zwak worden.

Hoe stellen we diagnose?

We kunnen aan de hand van het soortelijk gewicht van de urine zien of een hond veel of weinig drinkt. Normaal is het soortelijk gewicht van een kat 1.030 tot 1.050. Bij een hond met (beginnende) nierproblemen zie je dat het soortelijk gewicht van de urine lager is dan 1.020 en kan er eiwit in de urine aanwezig zijn. U kunt bij ons in de praktijk een urineopvang-kit (katkor©) komen halen. Met deze opvangkit kunt u de urine van uw kat thuis opvangen en deze bij ons langs brengen voor onderzoek.

Refractometerrefractometer om het soortelijk gewicht te bepalen

 

Door middel van bloedonderzoek kun je aantonen of er een nierprobleem aanwezig is. In onze praktijk hebben we de mogelijkheid zelf bloed te analyseren waardoor u kunt wachten op de uitslag.

Hoe behandelen we een nierprobleem?

Indien er een nierprobleem aanwezig is dan kunnen we door middel van medicijnen (ACE-remmers die de doorbloeding van de nieren verbeteren en de bloeddruk laten dalen) en een speciaal nierdieet de nieren zoveel mogelijk ondersteunen. We proberen daarmee de nieren te ontlasten en verdere achteruitgang te voorkomen. Het is belangrijk te beseffen dat we een nierpobleem niet op kunnen lossen. We kunnen hoogstens het proces remmen en zorgen voor meer comfort voor de hond.