Bij het wisselen treden bij de kat af en toe problemen op, echter veel minder vaak dan bij de hond. Een van de problemen is het te lang aanwezig blijven het het melkgebitwaarbij het meestal gaat het om persisterende melkhoektanden. Normaal wisselen deze hoektanden in de 4e -6e levensmaand; in het geval van persisterende hoektanden blijven zij aanwezig wannneer de permanente hoektanden al doorgekomen zijn.


20150924 094435 1Melkgebit van een kitten

20151112 094417 1Melkhoektand (witte pijl) en
permanente hoektand (open pijl) samen zichtbaar

 

Wat is de oorzaak van persisterende hoektanden?

Wanneer de bijvende hoektand uitgroeit zal deze tegen de wortel van de melktand aandrukken waardoor deze wortel oplost. Door het oplossen van de wortel komt de melktand losser in de kaak te zitten en zal uitvallen. Wanneer de blijvende tand net langs de wortel schampt zal de wortel niet goed oplossen en kan de melktand blijven zitten. Doordat de blijvende tand nu niet de ruimte heeft om op de juiste plaats uit te groeien zal een afwijkende stand van deze permanente hoektand kunnen ontstaan.

Wat zijn de gevolgen van persisterende hoektanden?

Door de afwijkende plaats en de afwijkende groeirichting kunnen er problemen ontstaan met het sluiten van de bek. Hoektanden van de onderkaak kunnen bijvoorbeeld in de bovenkaak prikken of tegen andere tanden aankomen.

Wat is de behandeling van persisterende hoektanden?

De melkhoektand zal getrokken moeten worden om de permanente tand alle ruimte te geven. De algemene stelregel is dat wanneer de permanente tand doorkomt moet de melktand weg zijn. Het is daarom van groot belang het wisselen goed in de gaten te houden zodat er tijdig ingegrepen kan worden indien nodig. Dit is één van de redenen waarom wij bij kittens uitgebreid aandacht besteden aan de ontwikkeling van het gebit in het eerste levensjaar. Het trekken van de melktand gebeurt uiteraard onder sedatie waarbij het belangrijk is ook de wortel in zijn geheel te verwijderen.

Wat gebeurt er wanneer men te laat ontdekt dat er persisterende tanden aanwezig zijn?

Wanneer de permanente tand geen ruimte heeft om goed uit te groeien zal een afwijkende stand ontstaan. Het gebruik van speciale speeltjes zoals bij de hond is bij katten weinig succesvol. Ook het gebruik van een beugel is bij katten teleurstellnig. In ernstige gevallen zal besloten moeten worden om de permanente hoektand te trekken.

bron: o.a. www.dierengebit.nl