De voorouder van onze huidige koeienrassen (inmiddels meer dan 700 rassen!) is het oerrund. Het oerrund kwam voor in de bossen van Europa, Azië en Noord-Afrika. Het laatste exemplaar is gestorven in 1627 in Polen en dus is het oerrund uitgestorven. Het uitsterven van het oerrund wordt voor een groot deel toegeschreven aan het op grote schaal bejagen door de mens. Al in het oude Egypte zijn er jachten op het rund bekend en de Romeinen probeerden de dieren levend te vangen voor arenagevechten. In latere tijden werd het oerrund bejaagd omdat het een bedreiging zou zijn voor de landbouw. Hoe het oerrund eruit gezien moet hebben weten we van oude tekeningen, een beschrijving uit 1556, beenderresten en enkele 10.000 tot 20.000 jaar oude rotsschilderingen.

Het oerrund was groter dan de huidige rassen; de schofthoogte van de stier was waarschijnlijk 200 cm, en die van de koe 180 cm met een gewicht van 800-1000 kg. De koe en het kalf waren roodbruin terwijl de stier zwartbruin tot zwart was met een smalle lichte aalstreep over zijn rug en een witte ring om de kin en neus. De hoorns van het oerrund waren tot 80 cm lang, ze stonden naar voren gericht en naar binnen gekromd.

Het heckrund

De broers Lutz en Heinz Heck hebben in de 20er jaren van de 20e eeuw geprobeerd een runderras te fokken dat gelijkstond aan het oerrund. Zij noemden hun rund het heckrund. Hoewel in de wetenschappelijke wereld de methode van de gebroeders Heck omstreden is geweest, heeft het heckrund qua uiterlijk en andere eigenschappen veel van het oorspronkelijke oerrund.

De broers Heck gebruikten de meest oorspronkelijke runderrassen die op dat moment in Europa te vinden waren zoals het corsicaanse bergrund, de spaanse vechtstier, de schotse hooglander en het hongaars stepperund. Van het fokprogramma overleefden slechts 39 dieren de Tweede Wereldoorlog waarna het ras in de vergetelheid raakte. In de 80er jaren is het ras herontdekt als begrazers van grote natuurgebieden. Hierdoor zijn het aantal dieren sterk in aantal toegenomen; van 88 dieren in 1980 tot meer dan 3000 in 2000.