Wat is blauwtong?

Blauwtong is een virusziekte bij herkauwers. Runderen, schapen en geiten, maar ook buffels, dromedarissen en wilde herkauwers kunnen met het virus worden besmet. Vooral schapen kunnen erg ziek worden en er zelfs aan sterven. De ziekte is vernoemd naar de blauwe tong, één van de symptomen van de ziekte, die overigens sporadisch gezien wordt. Er zijn meerdere serotypen van het virus bekend. Blauwtong is niet overdraagbaar op de mens en de verspreiding van het virus vindt plaats via muggen.

Wat is de ziekte 'het bloed'?

'Het bloed' (ook wel weeldeziekte of eiwitvergiftiging genoemd) is een ziekte bij schapen en geiten die veroorzaakt wordt door de toxinen (gifstoffen) van de bacterie Clostridium perfringens type D. Deze bacterie komt van nature voor in het darmkanaal van schapen en geiten. Het is een aandoening die op alle leeftijden kan voorkomen maar vooral snel groeiende lammeren van 3 tot 10 weken leeftijd worden ziek en gaan meestal dood.

De leverbotinfectie of fasciolose wordt veroorzaakt door de platworm Fasciola hepatica die voorkomt bij runderen, schapen, geiten en de mens. De leverbotten leven in de lever en galgangen en richten daar veel schade aan. Schapen en geiten van alle leeftijden kunnen geïnfecteerd raken.

De lintworm van het schaap (Monieziaexpansa) is een lange (tot wel 10 meter) witte lintworm die in het voorste gedeelte van de dunne darm leeft. De kop heeft vier zuignappen en geen haken. De lintworm heeft een indirecte levenscyclus wat betekent dat hij een tussengastheer nodig heeft voor een complete ontwikkeling. In Nederland is Moniezia expansa de enige lintworm die het schaap als eindgastheer heeft. Het schaap is tevens tussengastheer van een aantal andere lintwormen zoals Taenia ovis (eindgastheer hond), Taenia hydatigena (eindgastheer hond), Taenia multiceps (eindgastheer hond en vos) en Echinococcus granulosus (eindgastheer hond en vos).

Wat is Q-koorts?

Q-koorts is een infectie bij schapen, geiten en koeien die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Ook de mens kan besmet raken met Q-koorts en daarom valt de ziekte onder de zoönosen. Bij dieren verloopt de ziekte meestal symptoomloos. Bij geiten wordt wel eens een abortus-uitbraak gezien ten gevolge van Q-koorts, en deze dieren scheiden, net als symptoomloze dragers bij het lammeren, zeer veel bacteriën uit.

De belangrijkste rondwormen bij het schaap en de geit in Nederland zijn Nematodirus spp., Haemonchus contortus, Trichostrongylus spp. en Teladorsagia circumcinta.

Wat is rotkreupel?

Rotkreupel is een acuut tot chronisch verlopende, besmettelijke ontsteking van de tussenklauwhuid bij schapen en geiten die gepaard gaat met aantasting van het hoorn van de klauwtjes. Rotkreupel is in Nederland voor het eerst beschreven in 1788.

Wat is de aandoening 'zere bekjes' of ecthyma contagiosa?

Zere bekjes of ecthyma contagiosa (andere benamingen zijn orf en bekschurft) is een bij schapen en geiten veel voorkomende aandoening van huid en slijmvlies die veroorzaakt wordt door een parapox-virus. In principe kunnen dieren van alle leeftijden worden aangetast, maar de grootste problemen doen zich voor bij lammeren. Echtyma is een zoönose; ook de mens kan zich besmetten.

Wat is zomerlongontsteking?

Zomerlongontsteking is longontsteking bij schapen en geiten die veroorzaakt wordt door de bacterie Pasteurella haemolytica. Deze bacterie komt veel voor in de neus- en keelholte van gezonde schapen en het is niet altijd duidelijk waarom deze dragers ineens klinische verschijnselen gaan vertonen. De naam is enigszins misleidend omdat we deze longontsteking niet alleen in de zomer zien maar vanaf het voorjaar tot ver in de herfst.