Wat is zomerlongontsteking?

Zomerlongontsteking is longontsteking bij schapen en geiten die veroorzaakt wordt door de bacterie Pasteurella haemolytica. Deze bacterie komt veel voor in de neus- en keelholte van gezonde schapen en het is niet altijd duidelijk waarom deze dragers ineens klinische verschijnselen gaan vertonen. De naam is enigszins misleidend omdat we deze longontsteking niet alleen in de zomer zien maar vanaf het voorjaar tot ver in de herfst.

Bij welke groep treedt zomerlongontsteking op?

We zien zomerlongontsteking voornamelijk bij opgroeiende lammeren hoewel ook oudere dieren ziek kunnen worden. Meestal worden er meerdere dieren uit een koppel ziek of gaan dood. Slechte weersomstandigheden, grote schommelingen in dag- en dachttemperatuur, een slecht klimaat op stal en stress rond het spenen worden genoemd als mogelijke oorzaak van ziekte uitbraak.

Wat zijn de symptomen van zomerlongontsteking?

Uitbraken van zomerlongontsteking in een koppel beginnen vaak met plotselinge sterfte van enkele lammeren zonder dat deze dieren verschijnselen hebben laten zien. Dieren die niet overlijden vertonen voornamelijk symptomen van longontsteking:

  • benauwdheid
  • hoesten
  • koorts
  • niet eten
  • neusuitvloeiing
  • vermagering

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de klinische verschijnselen en eventueel sectie op een kadaver wordt de diagnose gesteld. Bij lammeren die plotseling dood in de wei liggen is het onderscheid met 'het bloed' alleen door sectie te maken.

Hoe behandelen we zomerlongontsteking?

In snel verlopende gevallen komt behandeling te laat. Bij minder snel verlopende gevallen kan worden behandeld met antibiotica en ontstekingsremmers, maar ook bij deze categorie is behandeling vaak te laat en dieren die wel herstellen vertonen vaak restverschijnselen.

Wat kunnen we preventief doen aan zomerlongontsteking?

Naast het optimaliseren van het stalklimaat, de veebezetting en het verminderen van stress is vaccinatie de belangrijkste preventieve maatregel. Vaccinatie vindt plaats met een combinatievaccin waarmee ook weerstand wordt opgewekt tegen 'het bloed'. Omdat antistoffen tegen zomerlongontsteking wel via de biest aan de lammeren worden doorgegeven maar deze bescherming vrij snel afloopt is het verstandig om de lammeren vanaf een leeftijd van 3 weken voor de eerste keer te vaccineren en twee tot vier weken later voor de tweede keer.


Lees bijsluiter Ovilis Heptavac P...