Wat is rotkreupel?

Rotkreupel is een acuut tot chronisch verlopende, besmettelijke ontsteking van de tussenklauwhuid bij schapen en geiten die gepaard gaat met aantasting van het hoorn van de klauwtjes. Rotkreupel is in Nederland voor het eerst beschreven in 1788.

Wat is de oorzaak van rotkreupel?

Rotkreupel wordt veroorzaakt door de bacteriën Fusobacterium necrophorum en Bacteroides nodosus. Fusobacterium behoort tot de normale darmflora van schapen en is dus altijd aanwezig in de omgeving van schapen. Deze bacterie is in staat om in de door vocht verweekte huid van de tussenklauwspleet een ontsteking te veroorzaken. Hierdoor treedt weefselverval op van de oppervlakkige lagen van deze huid. Bacteroides kan vervolgens door middel van eiwitsplitsende enzymen dieper in de klauw dringen en daar een ernstige ontsteking met veel weefselverval veroorzaken. Er zijn diverse factoren die bepalen of rotkreupel optreedt zoals vochtigheid, temperatuur, mate van klauwverzorging, het ras en de zuurgraad van de bodem.

Wanneer zien we rotkreupel?

Rotkreupel zien we met name in de lente een de herfst wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor de bacteriën. Het is warm en vochtig en bacteroides kan boven 10 graden Celsius lang genoeg op het weiland of in het strooisel overleven om overgebracht te worden van schaap naar schaap.

Hoe besmetten dieren zich?

Geïnfecteerde schapen en geiten zijn de hoofdbron van infectie. Vanuit aangedane klauwen komen er grote hoeveelheden bacteriën op het land of in de stal waardoor andere dieren besmet kunnen raken. Rotkreupel is een koppelaandoening en er kunnen zich explosieve uitbraken voordoen in risicovolle perioden.

Wat zijn de symptomen van rotkreupel?

Symptomen die kunnen optreden bij rotkreupel zijn:

  • kreupelheid bij meerdere dieren in de koppel
  • stijf lopen of juist helemaal niet willen lopen
  • grazen en lopen op de voorknieën
  • vochtige ontsteking tussenklauwhuid tot volledige ontschoening
  • pijnlijke, warme poten
  • typische vieze geur van vervallen weefsel

Wat zijn de gevolgen op koppelniveau van een rotkreupelinfectie?

De schade die optreedt ten gevolge van een flinke rotkreupelinfectie zijn niet alleen de behandelingskosten, maar bestaan ook uit groeiachterstand, conditieverlies en verminderde melkproduktie bij geïnfecteerde ooien.

Hoe behandelen we rotkreupel?

De behandeling van rotkreupel bestaat uit het zorgvuldig en regelmatig bekappen van de klauwtjes waarbij al het afwijkende hoorn moet worden weggesneden. De klauwtjes worden gedroogd en er kan een antibioticumhoudende spray gebruikt worden. In ernstige gevallen kan tevens gekozen worden voor systemisch gebruik van antibiotica en ontstekingsremmers.

Wat kunnen we preventief doen aan rotkreupel?

Naast het periodiek controleren van de klauwtjes en het tijdig bekappen is vaccinatie tegen rotkreupel van de gehele koppel een zeer belangrijk onderdeel van de preventie. De basisvaccinatie bestaat uit twee injecties met 6 weken tussentijd. Daarna is een éénmalige jaarlijke vaccinatie voldoende.

 

Lees bijsluiter vaccin Footvax