De vraag van 5 juli 2011 luidt:

"Afgelopen vrijdag heeft onze drachtige poes één kitten gekregen. Hoewel ze nog een dikke buik had, stopte de bevalling. Ze heeft toen van de dierenarts een weeënopwekkend middel gekregen, maar ondanks dat werden er geen kittens geboren. Die nacht is er een keizersnede op onze poes uitgevoerd waarbij een levend kitten geboren werd. Na de operatie bleef onze poes wankel, had grote pupillen en ze is 's middags helaas overleden. Nu las ik op internet dat het gebruik van zo'n weeënopwekkend middel niet zonder risico's is. Is dat de reden dat onze poes nu overleden is?"

 

Antwoord van Frank:

"Wanneer een geboorte stagneert kan dat onder andere komen door weeënzwakte bij de moederpoes en deze categorie kan geholpen worden met een injectie oxytocine, een weeënopwekkend middel. De risico's die u noemt bestaan er uit dat de hoeveelheid oxytocine nauwkeurig moet worden gedoseerd; bij een overdosering kunnen er dermate samentrekkingen van de baarmoeder optreden dat deze zelfs kan scheuren. Een veel groter risico van oxytocine is echter wanneer het gegeven wordt aan een poes met een stagnerende geboorte waarbij een ongeboren kitten dwars voor het geboortekanaal ligt.  Deze categorie is niet geholpen met een injectie oxytocine omdat de weeën wel versterkt worden, maar het dwarsliggende kitten nooit geboren zal worden. Wanneer ondanks oxytocine de geboorte blijft stagneren is de enige oplossing een spoedkeizersnede. Normaliter levert een keizersnede weinig problemen op, maar het blijft uiteraard een buikoperatie onder algehele narcose en iedere narcose kent een bepaald narcose risico. Wanneer de baarmoeder andere afwijkingen had vertoond zoals bijvoorbeeld een baarmoederscheur of een baarmoederbloeding had de dierenarts dat tijdens de keizersnede gezien.

Ik zou in uw geval uw dierenarts vragen het één en ander te vertellen over de hele gang van zaken en hij zal u kunnen uitleggen wat hij wel of niet heeft aangetroffen en waaraan hij denkt dat uw poes is overleden. Het kan namelijk best zo zijn dat het overlijden stomme pech was en geen relatie heeft met de oxytocine of de keizersnede op zich.

Als laatste wens ik u veel sterkte met het grootbrengen van de kittens. Het is namelijk een enorm arbeidsintensieve aangelegenheid om de kittens om de 1-2 uur te moeten voeden. Veel succes daarbij."

Lees meer over de voortplanting van de kat...